24. KLİMİK KONGRESİ

ANA KONULAR

AIDS: Tedavide Yeni Gelişmeler
Antibiyotik Duyarlılık Testleri
Antimikrobiyallerin Kullanımının İyileştirilmesi ve İzlenmesi
Antiviral Tedavi
Besin Kaynaklı İnfeksiyonlar
Bölgemizi Tehdit Eden İnfeksiyonlar
Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyonlar
COVID-19 ve Sars-CoV-2
Çok İlaca Dirençli Patojenler ve İnfeksiyon Kontrolü
Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
Febril Nötropenik Hasta ve Yönetimi
Genito-Üriner Sistem İnfeksiyonları
Grip ve Viral Solunum Yolu İnfeksiyonları
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi
İntraabdominal İnfeksiyonlar
İnvazif Fungal İnfeksiyonlar: Tanı ve Tedavi
Klinik Mikrobiyolojide Yeni Teknolojiler ve Hızlı Yöntemler
Komplike Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları
Kronik Hepatitler: Tanı ve Tedavide Güncel Durum
Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları
Mikobakteri İnfeksiyonları: Tanı ve Tedavide Gelişmeler
Özel Konak İnfeksiyonları
Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar
Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları
Sepsis ve Kan Dolaşımı İnfeksiyonları
Seyahat ve İnfeksiyon
Tanı ve Tedavi Kılavuzlarının Kullanılması: Ne Zaman? Nasıl?
Toplum Kökenli Pnömoniler: Tanı ve Tedavi
Viral Kanamalı Ateşler: Eski ve Yeni Tehditler
Yabancı Cisim İnfeksiyonları
Yaşlılıkta İnfeksiyonlar
Yeni Antimikrobiyaller
Yeni Aşılar ve Erişkin Bağışıklama Stratejileri
Yeni Tanımlanan Patojenler
Yeni Salgınlar
Yoğun Bakım Birimi İnfeksiyonları
Zoonozlar