24. KLİMİK KONGRESİ ÖNCESİ

KURS 1

Olgularla Paraziter Hastalıklarin Tanısında Yaşanan Zorluklar

SALON A: 6 MART 2024 / 11.00-12.30

Kan Doku Parazitleri

Oturum Başkanları: Sema ERTUĞ, İlkay KARAOĞLAN

Olgu 1: İlkay KARAOĞLAN, Ahmet ÖZBİLGİN

Olgu 2: Şua SÜMER, Ahmet ÖZBİLGİN

Olgu 3: Ferit KUŞÇU, Seray ÖZENSOY-TÖZ

Karaciğer ve Safra Yollarını Tutan Parazitler

Oturum Başkanları: Songül BAYRAM-DELİBAŞ, Şua SÜMER

Olgu 4: Oya EREN-KUTSOYLU, Hatice ERTABAKLAR

ÖĞLE YEMEĞİ: 12.30-13.30

SALON A: 6 MART 2024 / 13.30-16.00

Gastrointestinal Sistemi Tutan Parazitler

Oturum Başkanları: Hatice ERTABAKLAR, Ferit KUŞÇU

Entamoeba histolytica: Sema ERTUĞ

Blastocystis hominis: Ş. Barçın ÖZTÜRK

Giardia intestinalis: Sema ERTUĞ

Tanıda Sorun Yaşanan Diğer Parazitler

Oturum Başkanları: Ahmet ÖZBİLGİN, Ş. Barçın ÖZTÜRK

Olgu 5: Ş. Barçın ÖZTÜRK, Hatice ERTABAKLAR

Olgu 6: Oya EREN-KUTSOYLU, Songül BAYRAM-DELİBAŞ

Olgu 7: Sema ERTUĞ

Klinisyen Hangi Sonuçlara Güvenir?

Oturum Başkanı: Seray ÖZENSOY-TÖZ

Tartışmacılar:
Ahmet ÖZBİLGİN, Seray ÖZENSOY-TÖZ, Sema ERTUĞ, Songül BAYRAM-DELİBAŞ, Hatice ERTABAKLAR

Kurs Başvuru Formu