24. KLİMİK KONGRESİ ÖNCESİ

KURS 3

Yaşlılık ve İnfeksiyon

(Klimik Derneği İnfeksiyon İmmünolojisi Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)

SALON C: 6 MART 2024 / 11.00-12.30

Yaşlılıkta İmmünitede Değişiklikler

Oturum Başkanları: Ali ŞENGÜL, Necla TÜLEK

Doğal İmmünite: Haluk Barbaros ORAL

Edinsel İmmünite: Çiğdem EROL

Geriatri Uzmanı Gözüyle Yaşlılık

Oturum Başkanı: Esin ŞENOL

Konuşmacı: Hacer DOĞAN-VARAN

ÖĞLE YEMEĞİ: 12.30-13.30

SALON C: 6 MART 2024 / 13.30-16.00

Olgularla Yaşlılıkta İnfeksiyon Yönetimi

Oturum Başkanı: Halis AKALIN

Pnömoni: Haluk ERDOĞAN

Endokardit: Özlem KURT-AZAP

Üriner Sistem İnfeksiyonu: Tuba TURUNÇ

İntrabdominal İnfeksiyon: Şebnem ŞENOL

Yaşlılıkta Antimikrobiyal Kullanımı ve Bağışıklama

Oturum Başkanı: Vildan AVKAN-OĞUZ

Yaşlılıkta Antimikrobiyal Kullanım İlkeleri: Emel YILMAZ

Yaşlılıkta Bağışıklama: Esin ŞENOL

Kurs Başvuru Formu