Events Schedule

Açılış Konferansı

Oturum Başkanları: Sema ERTUĞ, İlkay KARAOĞLAN Olgu 1: İlkay KARAOĞLAN, Ahmet ÖZBİLGİN Olgu 2: Şua SÜMER, Ahmet ÖZBİLGİN Olgu 3: Ferit KUŞÇU, Seray ÖZENSOY-TÖZ Karaciğer ve Safra Yollarını Tutan Parazitler Oturum Başkanları: Songül BAYRAM-DELİBAŞ, Şua SÜMER Olgu 4: Oya EREN-KUTSOYLU, Hatice ERTABAKLAR